Program 2021

8 maj kl 09.00, dagstur

Samling vid Klinga.
De östgötska rapsfälten.
Turansvarig: Henning och Ewa-Lena

29 maj kl 09.00, dagstur

Samling vid Klinga.
En ”konst”ig tur.
Turansvarig: Hans och Katarina

12 juni kl 09.00, dagstur

Samling vid Stockholmsrondellen.
En Sörmlandstur.
Turansvarig: Michael och Gunnel

 3 juli kl 09.00, dagstur "Skärgårdssvängen"

Samling vid Stockholmsrondellen.
Turansvarig: Anders och Ingrid

 7 augusti kl 09.00, dagstur

Samling vid Klinga.
Turansvarig: Katarina Borén

 21-22 Augusti kl 09.00, helgtur

Samling vid Klinga.
Chaptret firar tjugoårsjubileum på Vaxblekaregården i Eksjö.
Turansvarig: Janne och Eva, Henning och Ewa-Lena

 Spontana turer

Om du själv planerar att ta en tur så bjud gärna in övriga i Chaptret, via ”Supertext”, att följa med.

OBS!!!

Vid samtliga dagsturer gäller att var och en tar med sig egen matsäck för hela turen.
Detta gäller till dess annat meddelas av turansvarig eller av styrelsen.

.