Program 2020

OBS! Under rådande omständigheter som vi känner till nu!
Vid samtliga turer gäller att var och en tar med sig egen matsäck för hela turen.
Detta gäller till dess annat meddelas av turansvarig eller av styrelsen.
9 maj Dagstur
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig: Henning o Ewa-Lena

6 Juni Dagstur Inställt!
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig: Henning o Ewa-Lena
Se separat mailutskick!

7 Juni Vättern Runt Dagstur
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig: Hans o Katarina

4 Juli Dagstur Västervik
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig: Hasse B o Ewa B

1 Augusti Dagstur
Tid: 09.00
Plats: OK Stockholmrondellen Norrköping
Turansvarig: Anders o Ingrid

15 Augusti Nynäs Slott Dagstur
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig:

21-23 Augusti Göteborg Chapters 25 års-jubileum
Tid: 08.30
Plats: Klinga Mc Donalds
Anmälan: Enligt tidigare utskickat mail
Turansvarig: Henning o Ewa-Lena

5 September Dagstur
Tid: 09.00
Plats: Klinga Mc Donalds
Turansvarig: Vakant

19 September eller 26 September Visning 2021 årsmodeller H-D Probike
Tid: 09.00
Plats: OK Stockholmsrondellen Norrköping
Turansvarig: Vakant
Denna tur spikas definitivt efter att datum från H-D centralt blir officiellt

Övrigt
Under Juli månad gäller spontana kvällsturer.
Exempelvis: Vadstena eller Nyköpings hamn
Turansvarig under denna period eller om man vill köra spontant någon annan kväll/dag under säsong.....
Lägg ut detta på Supertext alternativt via mail så att kompisarna kan hänga på.
Trevlig sommar önskar Styrelsen!