Aktuell Info

Se löpande över era kontaktuppgifter.
Nya rutiner för utskick.
Nytt angående alla utskick är att Pia som är oss behjälplig med detta övergår från utskick via post till att göra alla utskick enbart via mail ( de som ev. inte har mail kommer även fortsättningsvis att få utskick via post ).... Se därföröver era mail-adresser.
Detta gör ni på följande sätt : Meddela Secretary Officer när era kontaktuppgifer behöver justeras. Den ser till att medlemförteckningen uppdateras under fliken "medlemsförteckning" här på vår hemsida. Kontaktuppgifter för Secretary Officer hittar ni under "Styrelse" .
Som vi gemensamt beslutat tidigare under åren så ligger
det på varje enskild medlems ansvar att se till att aktuella kontaktuppgifter är uppdaterade. Allt för att ni ska få de utskick och den information som ska ut till alla.